Ajuntament de Portell

Patrimoni históric artístic

Castell de Portell de Morella: Bé d’Interés Cultural

El Castillo de Portell esta declarado Bien de Interés Cultural en fecha de 8 de mayo de 2003, con el código de identificación: R-I-51-0011037.

A continuación se transcribe la descripción del Monumento según el informe emitido por el Consell Valencià de Cultura:

“Portell de Morella, com el seu nom indica, és l’entrada o “portello”des de les terres aragoneses a les valencianes per la serra del Cardo a Morella.

La privilegiada situació ha propiciat l’establiment, des de la prehistòria de poblament humà a la zona. Les primeres proves de presènica humana corresponen al periode que va del Magdalena al Epipaleolític, arpoximadament fa 600 anys.

I no es difícil trobar restes arqueològiques i pintures rupestres pels voltans.

Però sera amb la conquista de Jaime I, en 1240, i la seua pertinença com aldea a la ciutat de Morella de 1320 a finals del segle XVII, i especialment amb la independència municipal des del XVIII quan la població adquirirà un relleu demogràfic i artístic considerable. Aixi el barri de les Albaredes, avui despoblat, l’ermita de la Marededéu de l’Esperança o L’Església Parroquial són exemples destacats de parimoni artistic i arquitectònic apreciable.

El Castell de Portell de Morella formava part de la xarxa de edificacions defensives que envoltaven tota una població i que culminaven amb les dependències pròpies dels senyors territorials o governants- Segurament d’origen visigot, és en l’época musulmana quan es basteix l’edifici actualment declarat “monument”. La muralla tenia quatre portes que comunicaven la vila amb l’exteriro. I era de ferma construcció bàsicament realitzada a partir de pedres de pedreres locals.
Actualment encara poden contemplar-se alguns trams de la poderosa muralla i alguna torre. Però el més interessant del Castell, segurament correspon a les parts que han estat aprofitades per a diferents usos. Aixi la Torre principal, avui campanar de l’església o la menuda plaça de bous que està integrada en el patí d’armes.

El campanar, l’església Parroquial, la plaça de bous, alguna altra edificació menor (com els locals parroquials que en algun temps es dedicaren a cinema i teatre infantil), la Casa Abadia i les muralles i torres que es mantenen sense intervencions formen el conjunt de l’antic Castell.

Un conjunt que cal considerar com element trancendent de la història de la població però també del nord valencià, ja que a més del valor referencial com fortalesa reuneix la de l’ús social que ha representat, i representa, la qual cosa el fa modèlic d’un aprofitament popular sense agressions radicals a l’edifici.“

Església Parroquial

Com s’ha dit anteriorment esta integrada en el conjunt de Castillo junt amb la Torre/Campanar.
El temple esta dedicat a l’Asunción de la Mare de Déu d’estil barroc i construït en el segle XVIII, encara que amb un estil peculiar, ja que és de planta romànica d’una sola nau i amb profusió de decoració de daurats i ininteresantes pintures. La fatxada és de tall neoclàssic.

Ermita de la Mare de Déu de l’esperança - Segles XV i XVI

Edificació d’una sola nau amb volta d’aresta estrelada de dos trams, nervis i calves que no tenen pilars, té un rogle de volta estrelada sobre la porta d’entrada i presbiteri en forma de capella absidal.

strong>Plaça de l'Ajuntament

Presidix la mateixa l’edifici de l’Ajuntament, restaurat recentment. Es tracta d’una construcció del segle del s. XVII, proveïda d’un porxe format per dos arcs de mig punt, seguint la tradició medieval de la Comarca. Altres cases pairals amb ràfols de fusta llaurats completen la plaça., la qual ha sigut empedrada recentment.

Trama urbana

El seu major atractiu és conservar el mateix traçat que en els seus orígens medievals, el qual invita a “vagarejar”. Es tracta d’un nucli urbà amb una estructura accidentada amb carrers estretes i llargues que seguixen les corbes de nivell i altres perpendiculars de major pendent, de vegades escalonades i més curtes. Les edificacions responen majoritàriament a la tipologia tradicional de vivenda entre mitgeres, de planta baixa i dos altures, cobertes de teula àrab.

Les albaredes

Es tracta d’una pedania abandonada situada junt amb el riu de La Cuba formada per una trenta edificacions, que va estar habitada fins a mitat del segle passat. En ella es troba l’Ermita de “Sant Marc” d’estil gòtic del S.XIII-XIV, presenta un sostre de fusta decorada i sòl empedrat amb pedra cantells de riu formant una flor de lis. Igual que la trama urbana de Portell, el nucli dels “Albaredes” conserva la seua estructura i vivendes originals la qual cosa li atorga un encant especial, d’allò que ha sigut, d’allò que s’ha viscut pels nostres avantpassats, del tradicional, de l’essencial, de l’irrepetible per ser autèntic.

Font de la rambla

Pont Medieval que creua la Rambla Celumbres accident geogràfic que dividix els termes de Portell i Castellfort, situat a tres quilòmetres del nucli urbà, en un entorn de gran bellesa paisatgística en l’antic camí que unix ambdós municipis.
Segons documentació històrica ja existia en 1212 amb la referència muzárabe “albelló”, que pot traduir-se pel “lloc del pont”, això dóna idea de la importància del mateix. Per la seua tipologia, fàbrica i ubicació deduïx ser un pont romà que ha perdurat en el temps. Possiblement formava part d’un ramal secundari de la calçada que enllaçava un poblat prop de la Iglesuela del Cid (Terol) i Lesera (”Moleta dels Frares”).
Esta construcció hidràulica compta amb un sol ull, volta de canó de 10 metres de llum. Està construït amb pedra de carreu i maçoneria en la part superior, a fi de reparar destrosses d’algunes avingudes com la de l’any 1700.
El passat 2007 s’ha procedit a la restauració del mateix en col·laboració amb el municipi de Castellfort

 

Imatges: 
marquesina.jpg
marquesina2.jpg
ayuntamiento.jpg
trama_urbana.jpg
albaredes.jpg
pont1.jpg
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Portal desenrotllat amb Drupal