Pont de la rambla

Pont Medieval que creua la Rambla Celumbres accident geogràfic que divideix els termes de Portell i Castellfort, situat a tres quilòmetres del casc urbà, en un entorn de gran bellesa paisatgística en l'antic camí que uneix tots dos municipis.
Segons documentació històrica ja existia en 1212 amb la referència mossàrab “embornal”, que pot traduir-se per “el lloc del pont”, açò dóna idea de la importància del mateix. Per la seua tipologia, fàbrica i ubicació dedueix ser un pont romà que ha perdurat en el temps. Possiblement formava part d'un branc secundari de la calçada que enllaçava un poblat prop de la Iglesuela del Cid (Terol) i Lesera (”Moleta dels Frares”).
Aquesta construcció hidràulica compta amb un sol ull, volta de canó de 10 metres de llum. Està construït amb pedra de cadirat i maçoneria en la part superior, amb la finalitat de reparar destrosses d'algunes avingudes com la de l'any 1700.
El passat 2007 s'ha procedit a la restauració del mateix en col·laboració amb el municipi de Castellfort.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util
T'ha semblat útil aquesta informació?
CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Portell de Morella, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Mayor, 8, Ajuntament de Portell de Morella, 12318, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).